صفحه اصلی > شرایط و هزینه ثبت نام
.: شرایط و هزینه ثبت نام

پژوهشگران و متقاضیان گرامی می توانند شرایط پرداخت هزینه های مربوط به همایش را در اینجا ملاحظه فرمایند.