صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

 

دوره آموزشی تحلیلگر بورس (فاندامنتال)
 1397/08/10
 گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 ظرفیت 300 نفر 
به صورت مجازی برگزار میشود.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی 
آشنایی با XBRL
 1397/08/9
  گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 ظرفیت 300  نفر 
 به صورت مجازی برگزار میشود.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

 1397/08/8

  گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 ظرفیت 300  نفر 
 به صورت مجازی برگزار میشود.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی مدل سازی مالی با اکسل (VBA)


1397/8/7

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 ظرفیت 300  نفر
 به صورت مجازی برگزار میشود.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی تنظیم گزارش معاملات فصلی و ارزش افزوده

1397/8/7

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 ظرفیت 300  نفر
 به صورت مجازی برگزار میشود.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی اعتبارات اسنادی L/C

1397/8/7

گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 ظرفیت 300  نفر
 به صورت مجازی برگزار میشود.