صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

حسابداری

استانداردهای حسابداری و شفافیت مالی

رفتار امور مالی و حسابداری

مقایسه حسابداری و عمل گزارشگری مالی در سراسر کشور

حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات

یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی

ارزیابی عملکرد مالی

امور مالی کسب وکار

حسابداری دولتی و پاسخگویی

سیستم های اطلاعات حسابداری

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

تولید و حسابداری مدیریت

اثر بخشی گرایشات حسابداری

حسابداری سرمایه فکری

حسابداری محیط زیست

یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري

لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها

اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی

مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها

استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي

نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري

کاربرد اينترنت در حسابداري

نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44

آخرين دستاوردهای علمی حسابداری ايران و جهان

نيازهای امروز پژوهشی كشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری

آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شيوه های آن

حسابداری ، بانكداری و ماليه اسلامی

نقش اطلاعات حسابداری در تصميم گيری مديران و بهبود اقتصاد كشور

حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده‌سازی آن در ایران

حسابداری سنجش مسئوليت اجتماعی

نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه

نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه

چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران

مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت

چشم انداز دانشکده هاي حسابداري ايران در سال 1404

بررسي ساختار و كم و كيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت

نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه

نقش حسابداري در بازار هاي پول، سرمايه و بيمه

جايگاه حسابداري در نقشه جامع علمي کشور و سند تحول علمي

نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي در ايران

چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداري و حسابرسي

نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور

مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی

رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی

حسابداری قانونی محیط زیست

حسابرسی و کنترل داخلی

آموزش حسابداری

حسابداری بین المللی

حاکمیت شرکتی

حسابداری قانونی

امور مالی شرکت و بازار سرمایه

همگرایی بین المللی استانداردهای حسابداری

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی
امور بانکی

عامل کاربردهای تحقیق در عملیات در حوزه های ریسک
حسابرسی داخلی
ارزیابی عملکرد
بازرسی
امور اعتباری و سرمایه گذاری
حقوقی و وصول مطالبات
امور شعب
چشم انداز بانکداری از منظر فناوری اطلاعات
کلان‌روندهای صنعت بانکداری در جهان
کاربرد دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری
رتبه بندی بانک‌ها از منظر فناوری اطلاعات
توانمندسازی بانک‌ها به کمک فناوری اطلاعات
سامانه اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی مشتریان
شخصی‌سازی خدمات بانکی
 
سامانه‌های فناورانه شناسایی، تقویم و مدیریت ریسک
 
نقش فناوری اطلاعات در تسهیل دسترسی به اعتبارات خرد
 
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت مطالبات غیرجاری
نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کنترل داخلی بانک‌ها
 
نقش فناوری اطلاعات در تسهیل مبادلات بازار پول و سرمایه
 
مدیریت اطلاعات محور و ابرداده‌ها
 
فناوری اطلاعات و درآمدهای کارمزد محور
 
نقش داده‌کاوی در کسب و کار بانکی
بانکداری باز (Open Banking)
 معماری
های جدید سامانه‌های بانکداری یکپارچه (core banking)
چالش‌های بانکداری یکپارچه در ایران
مهاجرت در سامانه‌های بانکداری یکپارچه
بانکداری چابک

چشم انداز نظام‌های پرداخت
معماری سامانه‌های پرداخت کشور
چالش کارت‌های اعتباری
چالش پرداخت های فرامرزی 
سامانه‌های پرداخت خرد: زیرساخت‌ فنی و مقرراتی، بازیگران، نظام انگیزشی، ابزارها 

نظارت و نظام‌های پرداخت
  نظارت داده- محور
انطباق با مقررات بین‌المللی زیرساخت بازارهای مالی
(FMI)
نظام پرداخت های دولتی
راهبری و پایش
(oversight)


مدیریت مالی

اصول و مفاهيم مديريت مالي

 نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان،نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي

نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور

مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي

رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي

محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي

نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران

مكانيزم هاي تامين مالي

نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار

مديران مالي و شناخت ريسك

اصول مالي رفتاري

ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني

نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري

نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي

ضرورت حسابرسي تقلب

لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي

لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي

ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي

فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران

الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران

آسيب شناسي مالي در ايران

مديرين بنگاهها

برنامه ريزي استراتژيك مالي

مديريت سرمايه گذاري

ارزيابي مديريت ريسك

مهندسي مالي

مديريت دارايي ها

 و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي


مدیریت دولتی

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تشکیلات و روش ها

مدیریت نیروی انسانی

مدیریت تحول

مدیریت مالی دولتی

مدیریت در سازمان با رویکرد اسلامی

مدیریت بازرگانی

مديريت بيمه

بازاريابي

 بازرگاني بين الملل

مديريت تحول

 بازرگاني داخلي

مديريت مالي
مدیریت صنعتی

توليد

تحقيق در عمليات

مالي


مدیریت گردشگری

گردشگري

سرمايه گذاري و تامين مالي

گردشگري و اشتغال

گردشگري و محيط كسب و كار

گردشگري و نظام بانكي

بازاريابي در گردشگري

گردشگري و بخش خصوصي

گردشگري و توسعه كارآفريني

گردشگري و ارتقاي جايگاه اقتصادي مناطق محروم كشور

جايگاه توليد كالاي ايراني در گردشگري

جايگاه صنايع دستي بومي در پايداري گردشگري مناطق محروم

گردشگري و اقتصاد مقاومتي

جايگاه گردشگري در اقتصاد ملي و نظام امارگيري گردشگري و ... .


اقتصاد

 اقتصاد و رقابت سازمان ملل جهانی

اطلاعات مدیریت برای اقتصاد هوشمند، پایدار و فراگیر

مدیریت استراتژیک در یک اقتصاد باز، کارآفرینی، نوآوری و بین المللی

راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالش ها

راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، فرصتها و تهديدها

زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي

بحران اقتصادی و اصلاحات ساختاری

اقتصاد انرژی

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد شهری

رشد اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصاد بین الملل
قتصاد اسلامی
اقتصاد توسعه
اقتصاد پولی وبانکی
اقتصاد انرژی- اقتصاد محيط زيست
مالیات و سیاستگذاری دولت
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد رفتاری
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد فرهنگی
اقتصاد ریاضی و نظریه بازی ها
روشهای کاربردی اقتصاد سنجی
اقتصاد فناوري اطلاعات
چالش ها و راهكارهاي اقتصادي
اقتصاد در شرايط تحريم
اقتصاد مقاومتي
اقتصاد و توليد ملي

حقوق

حقوق کیفری و نظام بانکی

حقوق خصوصی و نظام بانکی

حقوق شهری و نظام بانکی

حقوق شهروندی و نظام بانکی

حقوق مالی- اقتصادی

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیک، تجاری‌

حقوق مالکیت فکری و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و فرهنگی ج.ا.ایران

نظام بانکی و سیاست های کلی نظام در امور اقتصادی


تربیت بدنی

اقتصاد و نوآوری در ورزش

مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

مدیریت راهبردی در سازمان ملی ورزش

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت رویدادهای ورزشی

مدیریت رسانه های ورزشی


کشاورزی

اقتصاد کشاورزی
توسعه سیاست های کشاورزی
بازاریابی محصولات کشاورزی
مدیریت مزرعه