| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شماره حساب همایش

دقت در واریز هزینه و ثبت نام

از پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرفته شده است خواهشنمد است مبلغ مورد نظر همایش را به نام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به شماره 0107230962009 بانک ملی واریز فرمایند.


بازگشت1397/03/06
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !